Spánek a tloustnutí

Nedostatek spánku vede k tloustnutí Spánek je základní fyziologickou potřebou nezbytnou pro správnou funkci  organismu. Jeho význam tkví především v regeneraci centrálního nervového systému. Beze spánku či při jeho nedostatečné kvalitě nemůže dojít k potřebnému zotavení, což se projeví zhoršením myšlení, snížením pozornosti a pocitem únavy následující den. Trvá-li tento  stav delší dobu, dochází k výraznému snížení kvality života a hrozí riziko vzniku a rozvoje...